در حال بارگزاری....
دانلود

بهترین پارک دوبل دنیا

یک راننده بریتانیایی رکورد بهترین پارک دوبل دنیا که قبلا نیز متعلق به خودش بوده را جابجا میکند. نمایندگان گینس در این همایش حضور دارند و نام این فرد در رکوردهای گینس ثبت می شود.


مطالب پیشنهادی