در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت مرکز تجارت جهانی در 2 دقیقه

11 سال زمان برده ساخت و ساز این ساختمان