در حال بارگزاری....
دانلود

محله علی قلی آقا

با اجرای محمد مهدی کرباسیون( مجری و گزارشگر برنامه فرش سپید شبکه2)
این فیلم در مورد مکان های تاریخی محله علی قلی آقا اصفهان از جمله حمام ، زورخانه ، بازار و سقاخانه علی قلی آقا می باشد.