در حال بارگزاری....
دانلود

چرخه رشد مو (فیلم شماره 3)

مو ها حدود یک سانتیمتر در هر ماه رشد می کنند که این فاز رشد، آناژن نامیده می شود و حدود 2 تا 8 سال به طول می انجامد. پس از آناژن دیگر موها رشد نمیکند و وارد فاز مرگ می شوند که فاز کاتاژن نامیده می شود و 2 تا 4 هفته طول می کشد.جهت مشاوره رایگان به سایت ریکاپیل رپید ricapilrapid.ir مراجعه فرمایید و یا با شماره ۴۴۷۴۴۵۵۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.