در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگوی ویژه خبری مسابقات رقابت مهر مرحله کشوری پاییز 92

گفتگوی ویژه خبری با مدیر محترم روابط عمومی جمعیت هلال
احمر استان اصفهان جناب آقای شهریار انصاری طادی
موضوع:مسابقات رقابت مهر مرحله کشوری مرحله 25
کاری از استودیو خبری رادیو ماه نو