در حال بارگزاری....
دانلود

پشت بازو پرس بدن

حرکتی که در خانه هم قابل اجراست و تاثیر خوبی در افزایش قدرت و حجم پشت بازو دارد