در حال بارگزاری....
دانلود

جوشاندن آب در کیسه پلاستیکی با استفاده از سنگ داغ

حدود 10 یا 20 سنگ را در آتش بیاندازید تا کاملا گرم شوند. سنگ ها نباید رطوبت داشته باشند، وگرنه می شکنند و برای شما خطر ایجاد می کنند. تعدادی سنگ سرد را در کف کیسه پلاستیکی بیاندازید تا بین سنگ های گرم و کف کیسه یک مانع حفاظتی ایجاد کنند. سنگ های داغ را با چوب گرفته در پلاستیک بیاندازید. به علت احتمال ورود مواد مضر به آب از این روش تنها در موارد ضروری استفاده کنید.