در حال بارگزاری....

امشب نظاره گر بارش شهابی در آسمان ایران باشید

احمد دالکی پدر علم نجوم ایران در خصوص بارش شهابی که امشب رخ می‌دهد، گفت: در طول سال، رگبارهای شهابی در چند مکان مختلف در آسمان دیده می‌‌شود که این اتفاق حاصل برخورد ذرات معلق در فضا با اتمسفر است.


21 مرداد 96