در حال بارگزاری....
دانلود

آواز استاد نصرالله ناصح پور و سه تار استاد داریوش طلایی

آواز استاد نصرالله ناصح پور و سه تار استاد داریوش طلایی در بزرگداشت استاد عبدالله دوامی در تفرش.

اجرای کوتاه در دستگاه های شور و ماهور.

ناصح پور و طلایی هر دو از شاگردان برجسته استاد دوامی محسوب می شوند.


مطالب پیشنهادی