در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش انجام حواله منظم در بانکداری اینترنتی

کمک بانک در راستای کمک رسانی به آموزش مسائل بانکی و رفع خلاء موجود در این زمینه و جهت تسهیل انجام امور بانکی الکترونیکی که سهم به سزایی در رفاه مردم دارد،به وجود آمده است.