در حال بارگزاری....
دانلود

مستند به دنبال پول ( دزدی مدرن )

اقتصاد به مثابه بادکنکی است که اگر بخشی از این بادکنک را با ثابت نگه داشتن قیمت