در حال بارگزاری....
دانلود

موزیک آرامش بخش به همراه طبیعت

حضرت ابوالحسن (ع ) فرمود: مردى در بنى اسرائیل چهل سال عبادت خدا كرد و سپس قربانى نمود و از او پذیرفته نشد، با خود گفت : این وضع از خودت پیش آمد و غیر از تو گناهكار نیست .
امام فرمود: خداى تبارك و تعالى باو وحى نمود كه نكوهشى كه از خود كردى از عبادت چهل سال بهتر بود.