در حال بارگزاری....

چرا ما تعداد کمی زنان رهبر و پیشرو داریم

مجموعه منتخب سخنرانی های تاثیر گذار تد در فروشگاه مدیران ایران
www.modiriran.ir/shop- مدیران ایران
تلفن تماس : 44841991-021


27 آذر 96