در حال بارگزاری....
دانلود

سمفونی شماره 40 موزات (Mozart Metallica) واجرایی فوق العاده

سمفونی شماره 40 توسط Wolfgang Amadeus Mozart در سال 1788 نوشته شده است. گاهی اوقات به عنوان "سمفونی بزرگ G minor" شناخته می شود؛ تاریخ تکمیل این سمفونی دقیقا 25 ژوئیه 1788 است؛


21 آبان 98