در حال بارگزاری....
دانلود

فواید مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت امکانات

معرفی ویژگی های مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر و نگهداری ساختمان و بهره برداری از آن شامل برنامه ریزی،ذخیره مدل،برنامه تعمیرات پیشگیرانه،سیستم تجزیه و تحلیل ساختمان،مدیریت امکانات و...
آپلود:امیرحسین ستوده بیدختی