در حال بارگزاری....
دانلود

عجیب ترین نوع اصلاح موی سر...!

زمانی که کسی وارد مغازه "راب فلر" می شود، میداند که به یک آریشگاه عجیب با شیوه خاص کوتاه کردن موی سر آمده است و باید خودش را برای یک مدل موی جالب آماده کند."راب فلر" آرایشگر چیره دستی است که می تواند تصاویر دلخواه شما را روی سرتان پیاده کند او هر روز ده ها مشتری را به همین شکل اصلاح می کند و روی سر آن ها تصاویر مختلف یا پرتره های هنرمندان معروف را تنها با کوتاه کردن مو می کشد.