در حال بارگزاری....
دانلود

15 هزار ویزا از 50 هزار ویزای جعلی در دست مردم

سردار محمدیان افزود: کسانی که خارج از چارچوب ثبت نام رسمی اقدام به خرید ویزا آن هم زیر قیمت اعلام شده از افراد متفرقه کرده اند ؛ بدون تردید ویزای آنان تقلبی است.

وی گفت: پیگیری تعداد ویزاهای جعلی و اینکه به شهرهای دیگر کشور منتقل یا در اختیار افراد دیگر گذاشته شده در دستور کار جدی پلیس قرار گرفته است .

سردار محمدیان گفت : کسانی که از اصالت ویزای خود استعلام نگیرند، در مرزها دچار مشکل می شوند.