در حال بارگزاری....
دانلود

کلاغ جار یا زاغی

پرنده ای خجالتی است، اغلب به صورت دسته