در حال بارگزاری....
دانلود

طبیعت زیبای ماکو

ماکو به زبان ارمنی به معنی چراگاه است و از این رو به آن ماکو گفته اند چرا که چراگاه های بزرگ در پیرامون ماکو وجود دارد.همچنین برخی معتقدند مادها که در زمان پادشاهی ایشتوویگو در این منطقه ساکن شدند، آن را مادکوه (کوه مادها) نامیدند. این نام بعداً به صورت ماکو درآمد