در حال بارگزاری....
دانلود

مسابقات اتومبیل رانی با اتومبیل های کاملا الکترونیکی

نخستین دور از مسابقات اتومبیل رانی با اتومبیل های کاملا الکترونیکی (فرمول E) در پکن چین برگزار شد.