در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی (هواشناسی) 5

آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی (هواشناسی)، (پیش بینی وضع هوا)