در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش ساخت پرداخت درون برنامه ای به روش ساده قسمت اول

برای دریافت پروژه های اندروید و ادامه ویدیو به سایت زیر مراجعه کنید
http://www.source-android.ir
.......................................................
در این اموزش به احتیاجات اولیه برای ساخت پرداخت درون برنامه ای یک برنامه نقد و برسی شده است