در حال بارگزاری....
دانلود

8- سیستم اطفای حریق فوم به صورت اتوماتیک در انبار (تخلیه فوم از سقف)

فیلم 8 - تست و تخلیه سیستم اطفای حریق فوم به صورت اتوماتیک در انبار (تخلیه فوم از سقف)


مطالب پیشنهادی