در حال بارگزاری....

آموزش سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر قسمت نهم

در این ویدئو به تعریف بیت و بایت پرداخته شده است.