در حال بارگزاری....
دانلود

نحوه کوتاه کردن ناخن های نوزادان با روش ساده

کی از مشکلات والدین در روزها و هفته های آغازین، نحوه کوتاه کردن ناخن های نوزادان است.


23 بهمن 98
مطالب پیشنهادی