در حال بارگزاری....
دانلود

کارگاه های آموزشی بازی محور توسعه تفکر خلاق لیو (جورنو)

این کلیپ خلاصه ای از کارگاههای آموزشی قبلی شرکت توسعه تفکر خلاق لیو را به نمایش می گذارد. این کارگاهها تعاملی، بازی محور، تجربه محور و در موضوعات مختلف خلاقیت، کار تیمی، حل مسئله و توانمندسازی فردی و تیمی برای گروههای مختلف مخاطب دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، مدیران کارکنان و کارشناسان سازمانهای دولتی عمومی و خصوصی طراحی و اجرا شده اند.
www.joorno.ir