در حال بارگزاری....
دانلود

سامی یوسف:ازخانواده های نیازمند در ماه رمضان حمایت کنید

مدتی از یک راه طولانی گذشت به خصوص برای خانواده هایی که به کمک های برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و سازمان های بشر دوستانه برای زنده ماندن نیازمند هستند.بسیاری از مردم نیازمند سخاوت ما برای گذران عمر
هستند پس آنها در فعالیت های نیکوکارانه خود فراموش نفرمایید.
کمک به ایجاد یک وعده غذایی در:
www.wfp.org/Ramadan