در حال بارگزاری....
دانلود

آشنایی و راهنمای نگهداری از گیاه شمعدانی

در این ویدئو مهدی حکیمی از گلستان علی در مورد گل شمعدانی و نگهداری و تکثیر آن توضیح ارائه مینماید