در حال بارگزاری....
دانلود

نواختن ارگ با دندان توسط شهرام در کهریزک در کنار خواننده پاپ حمید مهدوی

نواختن ارگ توسط شهرام با دندان و حضور حمید مهدوی برای سر کشی به کهریزک و اجرای چندتا آهنگ توسط حمید مهدوی برای بچه های کهریزک


15 آبان 98