در حال بارگزاری....
دانلود

فرشاد عربی -2012 اسیایی هوشی مینه

فرشاد عربی پر افخار ترین تالو کارکشورمان در مسابقات 2012 اسیایی هوشی مینه شرکت کرده ولی نتواسنست مدال بهتر از برنز به دست اورد که باید نتیجه غرور تالو کاران عزیز ما بعد از جا پارس باشند.........