در حال بارگزاری....
دانلود

آیا ممکن است کسی به ما پناهنده شود و ما پناهش ندهیم؟

عاشقان امام رئوف ببینند... امام رضا علیه السلام: آیا ممکن است ؟ آیا ممکن است، کسی به ما پناهنده شود و ما پناهش ندهیم؟!