در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ بندری چینی هم به بازار اومد(آخر خنده)

امشو شوئشه یارش برازجونه.......خخخخخخ این دوستمون هم چینی هست آهنگ بندری میخونه.فقط دیگه همین مونده بود.از جانماز چینی و چوب بستی و خودکار و....همه جنس چینیش رو داشتیم بجز خواننده آهنگ بندری