در حال بارگزاری....
دانلود

راز ثروتمند شدن افراد موفق

کتاب صوتی میلیونرهای خودساخته
برایان بیش از 2 میلیون مرد و زن را در دوره هایش درباره ی فروش، مدیریت، موفقیت شخصی و پیشرفت مالی فارغ التحصیل کرده. برایان نه تنها خود را از فقر به ثروت رساند بلکه به هزاران مرد و زن دیگر که با هیچ شروع کرده اندنشان داده که چطور به استقلال مالی برسند. در آخر برایان پیشنهاد ویژه ای را به شما خواهد کرد...
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی
www.shadenco.com 66196080


مطالب پیشنهادی