در حال بارگزاری....
دانلود

فریاد کوبنده لعن به دشمنان امیرالمومنین (علیه السلام)

چهارمین تجمع مدافعان حرم / عصر شهادت امیرالمومنین (علیه السلام) / میدان امام حسین (علیه السلام)