در حال بارگزاری....

تکنوازی تار این نوجوان در حضورشجریان،جلیل شهناز شاهزیدی