در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپی باورنکردنی از تکنوازی یک گیتاریست فوق حرفه ای

این تکنواز با روش ابداعی خودش موسیقی ای را با گیتار تولید می کند که قطعاً انگشت به دهان خواهید ماند

http://otuban.com
بدون اینکه جریمه شوید با سرعت در اتوبان برانید