در حال بارگزاری....
دانلود

نماز جماعت شیعه و اهل سنت در مسجد که وهابیون تخریب کردن

نماز جماعت شیعه و اهل سنت در مسجدی که به دست وهابیون و با تحریک رسانه های وهابی تخریب و عده ای در آن به شهادت رسیدند