در حال بارگزاری....
دانلود

جولیا......سعید کرمانی(احساسی*)

چه جمله عجیبی :دوستت دارم. هر کسی که میگوید عاشقتر میشود و هرکس میشنود بی تفاوت تر!