در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش دستور زبان جی تی 5 - آموزش فعل

- آموزش سطوح کاربردی صرف و نحو با قابلیت توسعه درمانی در تمامی مراحل
- مخصوص انواع اختلالات رشدی و زبانی گفتار، یادگیری، کم شنوایی، سندرم ها و ...
- آموزش فاعل، آموزش فعل، آموزش مالکیت و داستان با قابلیت توسعه و تعمیم در همه مراحل

-- آموزش فاعل
آموزش ضمایر و اسامی که، نقش فاعل در ساختار گفتار و زبان دارند.
-- آموزش فعل
آموزش بیش از 70 فعل ساده تک بخشی پرکاربرد در گفتار روزان