در حال بارگزاری....
دانلود

دلتنگی های آدمی

دلتنگی های آدمی را  باد ترانه ای می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره
 نادیده می گیرد

و هر دانه ی برفی به اشکی ناریخته می ماند

سکوت ، سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده

اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من
مارگوت بیکل
با صدای سروش خان


28 آذر 98