در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی مک بوک جدید اپل - وبیت

یش از این پیش بینی می شد که اپل از به زودی از مک بوک جدید خود رو نمایی کند وچندی پیش این اتفاق افتاد.مک بوک جدیدی که اپل تولید کرده، نامی ندارد و فقط به آن مک بوک میگویند.