در حال بارگزاری....
دانلود

6 - آشنایی با انواع عقیق - آگات - کلسدونی . ( داود شاهسونی )

6 - آشنایی با انواع عقیق - آگات - کلسدونی . ( داود شاهسونی )

https://quizgeologique.farsiblog.com/post/61/

تهیه و تنظیم : داود شاهسونی . گروه آموزشی زمین شناسی استهبان . استان فارس .


19 خرداد 98
مطالب پیشنهادی