در حال بارگزاری....
دانلود

کشف جمجمه گرگ نما (f‏l‏o‏w‏r‏e‏w‏) در بلغارستان

گُرگینه یا آدم گرگی موجودی افسانه ای و از خرافات مردم اروپا است. گرگینه انسانی است که شب هایی که ماه کامل است (ماه شب چهارده) به صورت گرگ درمی آید اگر گرگینه طوری کسی را گاز بگیرد که بزاقش وارد جریان خون شخص شود، قربانی هم به گرگینه تبدیل می شود !