در حال بارگزاری....
دانلود

جلسه چهارم آموزش رایگان تحیل تکنیکال

در این جلسه حسن رحمانی به بیان نظریه داو و پایه و اساس تحلیل تکنیکال پرداخته است.شما با سیگنال سگ بسکرویلز آشنا هستید؟! در این جلسه با بیان تئوری داو به نکات جالبی نظیر سیگنال سک بسکرویلز و کارایی یا عدم کارایی بازارها پرداخته شده است. همچنین شما می توانید در دوره ی رایگان آموزش بورس در سایت زیر ثبت نام نمایید.
http://hrahmani.ir