در حال بارگزاری....
دانلود

رئیس جمهور انقلابی علاج مشکلات است نه رئیس جمهور آمریکایی