در حال بارگزاری....
دانلود

راهنمای خرید پرینتر سه بعدی

در این فیلم کوتاه نکاتی را که هنگام خرید یک پرینتر سه بعدی باید در نظر داشته باشید بیان می گردد.
نحوه ی کار پرینتر سه بعدی نبه زبان ساده و فارسی نمایش داده می شود.