در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد شدید دکتر حسن فراهانی از دکتر حسن عباسی(جدید)

در این فیلم بر خلاف قبلی حاضران و دانشجویان را مشاهده خواهید کرد که به ابهاماتی که گفته می شد سالن خالی است جواب داده شود و بخش هایی نیز به ویدئو قبلی که منتشر شده اضافه شده است