در حال بارگزاری....
دانلود

دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راهها در یزد

نخستین شعبه نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راهها با جمعی از پیشکسوتان، مدیران ارشد، روسای صنوف، اندیشمندان، متخصصین و صاحبنظران و اصحاب رسانه در استان یزد افتتاح شد.