در حال بارگزاری....
دانلود

بزرگترین مجسمه جهان در هند

این مجسمه عظیم وغول پیکر که نماد اتحاد درهند می باشد توسط سه هزار کارگردر هند که بیش از پنج سال طول کشیده است واین مجسمه که به شکل انسان می باشد تصویر سردار والای پاتل ضداستعمارگر هند می باشد؛که دو برابر مجسمه آزادی در امریکا می باشد.


17 دی 97
مطالب پیشنهادی