در حال بارگزاری....
دانلود

حادثه خونبار در منا

بر اثر ازدحام جمعیت در مراسم رمی جمرات روی پل جمرات در منا تعداد زیادی از زائران کشته و زخمی شدند.